iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Značka: MěÚSl/01175/2021 Zveřejněno od: 9.2.2021 9:38:33 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Zprávy Původce: Město Slatiňany Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 289 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěsto Slatiňany

Vyvěšeno od: 9.2.2021
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.2.2021 9:38:33
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.