iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Značka: MěÚSl/00843/2020 Zveřejněno od: 4.2.2020 11:14:43 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Zprávy Původce: Město Slatiňany Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 210 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěsto Slatiňany

Vyvěšeno od: 4.2.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.2.2020 11:14:43
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.