iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2019, Slatiňany

Značka: MěÚSl/05796/2019 Zveřejněno od: 11.9.2019 12:33:10 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Dokumenty Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 11.9.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 11.9.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.9.2019 12:33:10
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.