iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/021/2019 - Pozemková parcela č. 249/3 v kat. území Rychnov a obec Krouna

Značka: MěÚSl/02575/2019 Zveřejněno od: 12.4.2019 10:26:09 Zveřejnit do: 9.5.2019 10:26:09 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 404 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 12.4.2019
Vyvěšeno do: 9.5.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 12.4.2019
Má být vyvěšeno do: 9.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.4.2019 10:26:09
Do: 9.5.2019 10:26:09

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.