iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/16/2019 - Pozemková parcela č. 1307 v katastrálním území Žďárec u Skutče

Značka: MěÚSl/02141/2019 Zveřejněno od: 29.3.2019 7:02:49 Zveřejnit do: 26.4.2019 7:02:49 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 490 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 29.3.2019
Vyvěšeno do: 26.4.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 29.3.2019
Má být vyvěšeno do: 26.4.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.3.2019 7:02:49
Do: 26.4.2019 7:02:49

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.