iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/10/2019 - Stavba Kunčí č.e. 114 na pozemku - st. parcela č. 225 v k. ú. Kunčí

Značka: MěÚSl/01320/2019 Zveřejněno od: 28.2.2019 6:49:41 Zveřejnit do: 27.3.2019 9:49:41 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 455 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Vyvěšeno do: 27.3.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Má být vyvěšeno do: 27.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.2.2019 6:49:41
Do: 27.3.2019 9:49:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.