iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/09/2019 - Pozemková parcela č. 59 a stavební parcela č. 26 v k.ú. Hluboká u Skutče

Značka: MěÚSl/01316/2019 Zveřejněno od: 28.2.2019 6:36:58 Zveřejnit do: 28.3.2019 10:36:58 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 206 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Vyvěšeno do: 28.3.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Má být vyvěšeno do: 28.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.2.2019 6:36:58
Do: 28.3.2019 10:36:58

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.