iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/082/2018 - stavba č. e. 59 na pozemku - pozemková parcela č. 1297/4 v k.ú. Studnice u Hlinska

Značka: MěÚSl/08112/2018 Zveřejněno od: 21.12.2018 6:31:12 Zveřejnit do: 28.1.2019 6:31:12 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 501 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 21.12.2018
Vyvěšeno do: 28.1.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 21.12.2018
Má být vyvěšeno do: 28.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.12.2018 6:31:12
Do: 28.1.2019 6:31:12

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.