iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Detail

Inzerát na výběrové řízení HPU/067/2018 - Pozemková parcela č. 59 a stavební parcela č. 26 v k.ú. Hluboká u Skutče

Značka: MěÚSl/08084/2018 Zveřejněno od: 19.12.2018 8:04:44 Zveřejnit do: 29.1.2019 8:04:44 Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 202 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 19.12.2018
Vyvěšeno do: 29.1.2019

Úřední deska – Městský úřad Slatiňany

Vyvěšeno od: 19.12.2018
Má být vyvěšeno do: 29.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 19.12.2018 8:04:44
Do: 29.1.2019 8:04:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.