iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Stav k 24. 6. 2021 16:22:41

Nalezeno 66 záznamů.Poslední změna: 24.6.2021 9:55:54

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/01175/2021 Zprávy Město Slatiňany 9.2.2021   9.2.2021 dokument PDF (289 kB) Alternativní uložení
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.2.2018, Slatiňany MěÚSl/01271/2018 Dokumenty ÚZSVM 22.2.2018   22.2.2018 4 dokumenty
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02292/2019 VV MZe 4.4.2019 2.1.2023 4.4.2019 2 dokumenty
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02512/2020 VV MZe 7.4.2020 2.1.2023 7.4.2020 2 dokumenty
Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR MěÚSl/03178/2018 Oznámení Město Slatiňany 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (152 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - výstav. vodovodu DN50 MěÚSl/04684/2021 VV MěÚ Chrudim 24.6.2021 9.7.2021 24.6.2021 dokument PDF (689 kB) Alternativní uložení
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2018, Slatiňany MěÚSl/04971/2018 Dokumenty ÚZSVM 23.8.2018   23.8.2018 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2017, Slatiňany MěÚSl/05262/2017 Dokumenty ÚZSVM 7.9.2017   7.9.2017 4 dokumenty
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 MěÚSl/05699/2019 VV MZe 2.9.2019 2.1.2023 2.9.2019 2 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2019, Slatiňany MěÚSl/05796/2019 Dokumenty ÚZSVM 11.9.2019   11.9.2019 4 dokumenty
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/07337/2018 Dokumenty Město Slatiňany 27.11.2018   27.11.2018 dokument PDF (275 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019 MěÚSl/08448/2019 VV MZe 9.12.2019 2.1.2023 9.12.2019 2 dokumenty
Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. (24/2017 Sb.) (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 6.3.2017   6.3.2017 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky-Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení a úpravy křižovatek ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 27.2.2018   27.2.2018 10 dokumentů
Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny (nemá) SML Město Slatiňany 5.9.2014   5.9.2014 2 dokumenty
Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   27.4.2012 dokument PDF (415 kB) Alternativní uložení
Smlouva o převodu investorství (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (330 kB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.3.2018   26.3.2018 7 dokumentů
Upozornění k odstranění stromoví (nemá) Oznámení ČEZ 10.9.2014     dokument PDF (543 kB) Alternativní uložení
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (558 kB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s. (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 11 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Grantová témata pro rok 2015 (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 15.1.2015   15.1.2015 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 15.3.2013   15.3.2013 dokument PDF (402 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   2.7.2012 dokument PDF (418 kB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.5.2019   10.5.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.4.2018   10.4.2018 15 dokumentů
Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015 (nemá) SML Město Slatiňany 12.11.2015   12.11.2015 4 dokumenty
Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby (nemá) Oznámení MikroCR 5.6.2017   5.6.2017 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Smlouva o převodu investorství (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (355 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 20.11.2012   15.10.2012 3 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení zametacího vozu" (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.6.2013   26.6.2013 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 7.3.2019   7.3.2019 9 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 9 dokumentů
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   7.6.2012 dokument PDF (273 kB) Alternativní uložení
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (492 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace (nemá) SML Město Slatiňany 1.7.2014   1.7.2014 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slatiňany 2014 (nemá) Dokumenty ČSÚ 11.10.2014   11.10.2014 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 11 dokumentů
Výzva k podání CN + Smlouva - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2012   8.10.2012 2 dokumenty
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   12.6.2012 dokument PDF (482 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 6.9.2013   6.9.2013 dokument PDF (1,6 MB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 9 dokumentů
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 25.2.2019   25.2.2019 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 2.5.2019   2.5.2019 6 dokumentů
Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb (nemá) SML Město Slatiňany 23.4.2013   22.4.2013 dokument PDF (1,8 MB) Alternativní uložení
Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.1.2015   12.1.2015 2 dokumenty
Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 25.4.2018   25.4.2018 6 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 19.3.2019   19.3.2019 8 dokumentů
Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 14.6.2012   14.6.2012 dokument PDF (495 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 19.11.2012   2.1.2012 3 dokumenty
Investiční plán města Slatiňany pro rok 2021 017 Dokumenty Město Slatiňany 22.2.2021 3.1.2022 22.2.2021 dokument PDF (164 kB) Alternativní uložení
Státní pozem. úřad - Komplexní / jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Kunčí, Slatiňany, Škrovád 048 Oznámení SPÚ 20.5.2021   20.5.2021 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 1740/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 7.4.2014   7.4.2014 3 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu 2248/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 2253/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu 341/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 2 dokumenty
Smlouva o úvěru č. 0395465469 344/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany 4707/15/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 14.9.2015   14.9.2015 15 dokumentů
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2016, Slatiňany 4871/16/Sek/INF Dokumenty ÚZSVM 27.9.2016   27.9.2016 4 dokumenty
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 5114/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2013   8.10.2013 2 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení-Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO 5953/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 12.11.2014   12.11.2014 4 dokumenty
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 6152/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 14.11.2013   14.11.2013 3 dokumenty
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem 7122/13/OVŽP/ESS Dokumenty VSCR 13.2.2014 2.1.2024 13.2.2014 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.