iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Stav k 11. 7. 2020 05:34:03

Nalezeno 72 záznamů.Poslední změna: 10.7.2020 8:02:15

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/00843/2020 Zprávy Město Slatiňany 4.2.2020   4.2.2020 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.2.2018, Slatiňany MěÚSl/01271/2018 Dokumenty ÚZSVM 22.2.2018   22.2.2018 4 dokumenty
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02292/2019 VV MZe 4.4.2019 2.1.2023 4.4.2019 2 dokumenty
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02512/2020 VV MZe 7.4.2020 2.1.2023 7.4.2020 2 dokumenty
Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR MěÚSl/03178/2018 Oznámení Město Slatiňany 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (152 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení v ul. Sečská, Slatiňany MěÚSl/04319/2020 VV MěÚ Chrudim 25.6.2020 13.7.2020 25.6.2020 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podkl. rozhodnutí - umístění stavby - vodovodní řád - ZTV lokalita Škrovád IV - Kunčí MěÚSl/04333/2020 Oznámení MěÚ Chrudim 26.6.2020 13.7.2020 26.6.2020 dokument PDF (248 kB) Alternativní uložení
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 13. července 2020 v 15:00 hod. v zasedací síni budovy radnice MěÚSl/04474/2020 Zastupitelstvo Město Slatiňany 3.7.2020 14.7.2020 3.7.2020 dokument PDF (174 kB) Alternativní uložení
Inzerát na výběrové řízení HPU/28/2020 - Pozemková parc. č. 663/1, 663/2, 690/5, 18 a st. parc. 18/1 v k. ú. Blatno u Hlinska MěÚSl/04482/2020 Výběrová řízení ÚZSVM 10.7.2020 2.9.2020 10.7.2020 dokument PDF (485 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí požadované informace - Kross, s.r.o. MěÚSl/04924/2017 Dokumenty Město Slatiňany 1.9.2017 2.9.2020 1.9.2017 dokument PDF (259 kB) Alternativní uložení
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2018, Slatiňany MěÚSl/04971/2018 Dokumenty ÚZSVM 23.8.2018   23.8.2018 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2017, Slatiňany MěÚSl/05262/2017 Dokumenty ÚZSVM 7.9.2017   7.9.2017 4 dokumenty
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 MěÚSl/05699/2019 VV MZe 2.9.2019 2.1.2023 2.9.2019 2 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2019, Slatiňany MěÚSl/05796/2019 Dokumenty ÚZSVM 11.9.2019   11.9.2019 4 dokumenty
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/07337/2018 Dokumenty Město Slatiňany 27.11.2018   27.11.2018 dokument PDF (275 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019 MěÚSl/08448/2019 VV MZe 9.12.2019 2.1.2023 9.12.2019 2 dokumenty
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (558 kB) Alternativní uložení
Upozornění k odstranění stromoví (nemá) Oznámení ČEZ 10.9.2014     dokument PDF (543 kB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.3.2018   26.3.2018 7 dokumentů
Smlouva o převodu investorství (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (330 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   27.4.2012 dokument PDF (415 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny (nemá) SML Město Slatiňany 5.9.2014   5.9.2014 2 dokumenty
Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. (24/2017 Sb.) (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 6.3.2017   6.3.2017 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky-Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení a úpravy křižovatek ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 27.2.2018   27.2.2018 10 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 7.3.2019   7.3.2019 9 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 9 dokumentů
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   7.6.2012 dokument PDF (273 kB) Alternativní uložení
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (492 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace (nemá) SML Město Slatiňany 1.7.2014   1.7.2014 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slatiňany 2014 (nemá) Dokumenty ČSÚ 11.10.2014   11.10.2014 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 8 dokumentů
Výzva k podání CN + Smlouva - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2012   8.10.2012 2 dokumenty
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   12.6.2012 dokument PDF (482 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 6.9.2013   6.9.2013 dokument PDF (1,6 MB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 7 dokumentů
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s. (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 8 dokumentů
Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 2.5.2019   2.5.2019 6 dokumentů
Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb (nemá) SML Město Slatiňany 23.4.2013   22.4.2013 dokument PDF (1,8 MB) Alternativní uložení
Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.1.2015   12.1.2015 2 dokumenty
Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 25.4.2018   25.4.2018 6 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 19.3.2019   19.3.2019 8 dokumentů
Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 14.6.2012   14.6.2012 dokument PDF (495 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 19.11.2012   2.1.2012 3 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení zametacího vozu" (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.6.2013   26.6.2013 8 dokumentů
Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 20.11.2012   15.10.2012 3 dokumenty
Smlouva o převodu investorství (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (355 kB) Alternativní uložení
Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby (nemá) Oznámení MikroCR 5.6.2017   5.6.2017 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Investiční plán města Slatiňany pro rok 2020 (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 12.2.2020 4.1.2021 12.2.2020 dokument PDF (162 kB) Alternativní uložení
Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015 (nemá) SML Město Slatiňany 12.11.2015   12.11.2015 4 dokumenty
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.4.2018   10.4.2018 15 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.5.2019   10.5.2019 8 dokumentů
Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   2.7.2012 dokument PDF (418 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 15.3.2013   15.3.2013 dokument PDF (402 kB) Alternativní uložení
Grantová témata pro rok 2015 (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 15.1.2015   15.1.2015 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 25.2.2019   25.2.2019 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Chrudimsko a Rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregionu Chrudimsko 056 Rozp. a hosp. obce MikroCR 10.7.2020 27.7.2020 10.7.2020 2 dokumenty
Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu z popelnic (pro rok 2020) a harmonogram svozu třídeného odpadu 142 Infomace z radnice Město Slatiňany 18.12.2019 31.12.2020 18.12.2019 2 dokumenty
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 1740/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 7.4.2014   7.4.2014 3 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu 2248/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 2253/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu 341/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 2 dokumenty
Smlouva o úvěru č. 0395465469 344/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
RÁMCOVÁ DOHODA o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací 345/2015 SML Město Slatiňany 13.7.2015 31.12.2020   16 dokumentů
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany 4707/15/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 14.9.2015   14.9.2015 15 dokumentů
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2016, Slatiňany 4871/16/Sek/INF Dokumenty ÚZSVM 27.9.2016   27.9.2016 4 dokumenty
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 5114/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2013   8.10.2013 2 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení-Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO 5953/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 12.11.2014   12.11.2014 4 dokumenty
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 6152/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 14.11.2013   14.11.2013 3 dokumenty
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem 7122/13/OVŽP/ESS Dokumenty VSCR 13.2.2014 2.1.2024 13.2.2014 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.