iMunis eDeska

Městský úřad Slatiňany

Úřední deska – Stav k 24. 6. 2021 18:23:51

Nalezeno 66 záznamů.Poslední změna: 24.6.2021 9:55:54

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   7.6.2012 dokument PDF (273 kB) Alternativní uložení
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.6.2012   12.6.2012 dokument PDF (482 kB) Alternativní uložení
Grantová témata pro rok 2015 (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 15.1.2015   15.1.2015 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem 7122/13/OVŽP/ESS Dokumenty VSCR 13.2.2014 2.1.2024 13.2.2014 4 dokumenty
Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. (24/2017 Sb.) (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 6.3.2017   6.3.2017 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Investiční plán města Slatiňany pro rok 2021 017 Dokumenty Město Slatiňany 22.2.2021 3.1.2022 22.2.2021 dokument PDF (164 kB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace (nemá) SML Město Slatiňany 1.7.2014   1.7.2014 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 6.9.2013   6.9.2013 dokument PDF (1,6 MB) Alternativní uložení
Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny (nemá) SML Město Slatiňany 5.9.2014   5.9.2014 2 dokumenty
Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR MěÚSl/03178/2018 Oznámení Město Slatiňany 25.5.2018   25.5.2018 dokument PDF (152 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02292/2019 VV MZe 4.4.2019 2.1.2023 4.4.2019 2 dokumenty
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR MěÚSl/02512/2020 VV MZe 7.4.2020 2.1.2023 7.4.2020 2 dokumenty
Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby (nemá) Oznámení MikroCR 5.6.2017   5.6.2017 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/07337/2018 Dokumenty Město Slatiňany 27.11.2018   27.11.2018 dokument PDF (275 kB) Alternativní uložení
Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 25.2.2019   25.2.2019 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 12.1.2015   12.1.2015 2 dokumenty
Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu 341/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 2 dokumenty
Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015 (nemá) SML Město Slatiňany 12.11.2015   12.11.2015 4 dokumenty
Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   2.7.2012 dokument PDF (418 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 15.3.2013   15.3.2013 dokument PDF (402 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 20.11.2012   15.10.2012 3 dokumenty
Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech (nemá) SML Město Slatiňany 19.11.2012   2.1.2012 3 dokumenty
Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.11.2012   27.4.2012 dokument PDF (415 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 14.6.2012   14.6.2012 dokument PDF (495 kB) Alternativní uložení
Smlouva o převodu investorství (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (330 kB) Alternativní uložení
Smlouva o převodu investorství (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (355 kB) Alternativní uložení
Smlouva o úvěru č. 0395465469 344/2014 SML Město Slatiňany 2.7.2014   2.7.2014 dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) SML Město Slatiňany 30.9.2013   30.9.2013 dokument PDF (558 kB) Alternativní uložení
Smlouva o vkladu do společnosti (nemá) Dokumenty Město Slatiňany 11.9.2014     dokument PDF (492 kB) Alternativní uložení
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 9 dokumentů
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s. (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 11 dokumentů
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany (nemá) SML Město Slatiňany 22.12.2016   22.11.2016 11 dokumentů
Státní pozem. úřad - Komplexní / jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Kunčí, Slatiňany, Škrovád 048 Oznámení SPÚ 20.5.2021   20.5.2021 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb (nemá) SML Město Slatiňany 23.4.2013   22.4.2013 dokument PDF (1,8 MB) Alternativní uložení
Upozornění k odstranění stromoví (nemá) Oznámení ČEZ 10.9.2014     dokument PDF (543 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019 MěÚSl/08448/2019 VV MZe 9.12.2019 2.1.2023 9.12.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 MěÚSl/05699/2019 VV MZe 2.9.2019 2.1.2023 2.9.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - výstav. vodovodu DN50 MěÚSl/04684/2021 VV MěÚ Chrudim 24.6.2021 9.7.2021 24.6.2021 dokument PDF (689 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚSl/01175/2021 Zprávy Město Slatiňany 9.2.2021   9.2.2021 dokument PDF (289 kB) Alternativní uložení
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 5114/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2013   8.10.2013 2 dokumenty
Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany 6152/13/HSO-S/STO Výběrová řízení Město Slatiňany 14.11.2013   14.11.2013 3 dokumenty
Výzva k podání CN + Smlouva - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 8.10.2012   8.10.2012 2 dokumenty
Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 2.5.2019   2.5.2019 6 dokumentů
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany 4707/15/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 14.9.2015   14.9.2015 15 dokumentů
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu 2248/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení zametacího vozu" (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.6.2013   26.6.2013 8 dokumentů
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení-Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO 5953/14/HSO-S/POZ Výběrová řízení Město Slatiňany 12.11.2014   12.11.2014 4 dokumenty
Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.4.2018   10.4.2018 15 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 19.3.2019   19.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 9 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 7.3.2019   7.3.2019 9 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 26.3.2018   26.3.2018 7 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 6.3.2019   6.3.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 10.5.2019   10.5.2019 8 dokumentů
Výzva k předložení cenové nabídky-Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení a úpravy křižovatek ve Slatiňanech (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 27.2.2018   27.2.2018 10 dokumentů
Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu (nemá) Výběrová řízení Město Slatiňany 25.4.2018   25.4.2018 6 dokumentů
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.2.2018, Slatiňany MěÚSl/01271/2018 Dokumenty ÚZSVM 22.2.2018   22.2.2018 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2016, Slatiňany 4871/16/Sek/INF Dokumenty ÚZSVM 27.9.2016   27.9.2016 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2017, Slatiňany MěÚSl/05262/2017 Dokumenty ÚZSVM 7.9.2017   7.9.2017 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2018, Slatiňany MěÚSl/04971/2018 Dokumenty ÚZSVM 23.8.2018   23.8.2018 4 dokumenty
Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2019, Slatiňany MěÚSl/05796/2019 Dokumenty ÚZSVM 11.9.2019   11.9.2019 4 dokumenty
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 2253/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 30.4.2014   30.4.2014 2 dokumenty
Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany 1740/14/HSO/RA Výběrová řízení Město Slatiňany 7.4.2014   7.4.2014 3 dokumenty
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slatiňany 2014 (nemá) Dokumenty ČSÚ 11.10.2014   11.10.2014 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.